BURSLULUK SINAVINA KADİRLİLİ ÖĞRENCİLER DAMGA VURDU

BURSLULUK SINAVINA KADİRLİLİ ÖĞRENCİLER DAMGA VURDU

EMNİYETTEN OKULLARA “NARKOREHBER” TOPLANTISI

EMNİYETTEN OKULLARA “NARKOREHBER” TOPLANTISI

KAYMAKAM TAŞKIRAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

KAYMAKAM TAŞKIRAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

VALİ YILMAZ, KIZYUSUFLU KÖYÜ’NDE  VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

VALİ YILMAZ, KIZYUSUFLU KÖYÜ’NDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

OSMANİYE BATI (SAKIZGEDİĞİ) KAVŞAĞI AÇILIŞ TÖRENİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA YAPILDI

OSMANİYE BATI (SAKIZGEDİĞİ) KAVŞAĞI AÇILIŞ TÖRENİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN KATILIMIYLA YAPILDI

Abartı egzoz takan işyeri sahipleri ve kullanan sürücülere uyarı
    • 19 Kasım 2018 - 06:47:19

OSMANİYE Valiliğin’den yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla, kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde gürültü çıkartan standart dışı abartılı egzoz takan işyeri sahiplerine ve kullanan kişilere idari para cezası uygulayacağı bildirildi. Alınan kararda, vatandaşın huzur ve güvenliği için, trafikte seyreden motorlu taşıtlar ile egzoz bayi ve tamirhanelerine yönelik denetimlerin daha etkin hale getirilmesi, gürültü kirliliği yapan tüm araçlar üzerinde denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi, araçlara gürültü çıkartan standart dışı abartılı egzoz takılmasının ve kullanılmasının engellenmesi ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; Karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yasal mevzuat bulunmadığından gürültü çıkartan abartılı egzoz takılmasının, satışının ve bulundurulmasının engellenmesi ile kamu düzeni ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla alınan kararda şöyle denildi: “Bu karar; Osmaniye il sınırları içerisinde motorlu taşıtlar üzerinde ilgili mevzuata aykırı olarak, hava ve gürültü kirliliğine sebep olacak şekilde kullanıma imkân verecek değişiklik, tadilat ve tamiratların yapılması ve kullanılması ile bu nevi ürünlerin satılmasının yasaklanmasına, aksine hareket edenlere idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.

Bu karar; motorlu araç egzozu satanlar ile tamirhanelerin, motorlu araçlarda gürültü çıkartan standart dışı egzoz takılmasının engellenmesi ve satılmasının önüne geçilmesi için yasal bir düzenleme bulunmadığından, İl İdaresi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” denildi. Alınan karar doğrultusunda gerekli tedbirlerinde alındığı belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Egzozu teknik standartlara uygun olmakla birlikte, çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçlar ve sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra, aracın şartlara uygun duruma getirilmesi için Karayolları Trafik Kanununda belirtilen “Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” düzenlenerek 48 saat süre verilir. Verilen süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksiklikleri gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir.

Kollukça bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemin tesisini müteakip, Çevre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, durum gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.Kollukça bir motorlu taşıt hakkında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemin tesisini müteakip tespit edilmesi halinde, ilgili tamirci ve satıcı hakkında da bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen cezai işlemlerden fiile uygun olanları tatbik edilir. İlgili tamirci ve satıcılar, bu karar hükümlerine uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarının tespiti bakımından belli dönemlerde kollukça denetlenir, aykırı davrandığı anlaşılanlar hakkında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin tesis edilir.” Bu Karar uyarınca, gürültü çıkartan standart dışı egzoz satan ve takan işyeri sahiplerine ve yapılan trafik denetimlerinde gürültü çıkartan abartılı egzoz takan sürücülere eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, İl İdaresi Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

  • UYARI
  • Sistem 2 Farklı Yöntemle IP Numaranızı Kayıt Altına Almaktadır. Yasal Durumlarda Bu Kayıtlar Yetkili Mercilere Tarafımızdan Verilecektir. Lütfen Yorumlarınızı Buna Dikkat Ederek Yazınız.
  • Yorumla

ANKET

Sitemi nasıl buldunuz?

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz