DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ DOLAYISIYLA KADİRLİ’DE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ DOLAYISIYLA KADİRLİ’DE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

AFAD DUYURU…

AFAD DUYURU…

1 TON CAM VE PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

1 TON CAM VE PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Galatasaray’ın şampiyonluğu Kadirli’de kutlandı

Galatasaray’ın şampiyonluğu Kadirli’de kutlandı

OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ ÇOŞKUN’DAN RESMİ İLAN HUSUSUNDA KURUMLARA ÖNEMLİ UYARI
    • 9 Temmuz 2019 - 06:11:39

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, il merkezindeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelere bir genelge gönderdi. Coşkun,yayınladığı genelge ile ihalelerin bölünerek doğrudan temin yöntemine başvurulmamasını istedi.
Vali Coşkun imzalı Resmi İlan konulu genelge şöyle;
“Bilindiği üzere Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29. Maddesinde :“Kanun. Tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel Dernekler hariç) veya genel ve katma bütçeli dairelerle, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır”, denilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 31. Maddesinde; “Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmî ilânların yayınlanmasına Valilikler aracı olurlar. ” hükmü amirdir.
Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2. Maddesinde Kanunun kapsamına giren İdareler de sayılmaktadır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler,bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ifadesi yer almaktadır.
Aynı Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62. Maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. Maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. Maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.
İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim”
Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel KAYA, Osmaniye Valiliği tarafından tüm resmi kurum ve kuruluşlara gönderilen genelgenin yerel gazeteler için büyük önem taşıdığını belirterek,” Resmi ilanlar yerel gazetelerimiz için adeta can simididir. Sayın Valimize gösterdiği bu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Osmaniye genelinde bazı kurumların doğrudan temin vb yöntemlerle resmi ilan yayınlatmadıklarını, bazı kurumlarında bilhassa ilçedeki birimleriyle ilgili ilçe gazetelerine ilan vermediklerini belirterek Bu yerel gazetelerimiz açısından ciddi bir kayıptır. İşte bu noktada sayın valimizin gösterdiği bu duyarlılık bizim için büyük önem arz etmektedir. Kendilerine gazetelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”dedi.

  • UYARI
  • Sistem 2 Farklı Yöntemle IP Numaranızı Kayıt Altına Almaktadır. Yasal Durumlarda Bu Kayıtlar Yetkili Mercilere Tarafımızdan Verilecektir. Lütfen Yorumlarınızı Buna Dikkat Ederek Yazınız.
  • Yorumla

ANKET

Sitemi nasıl buldunuz?

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz